Sök hjälp

Principerna för att bevilja födelsedagshjälp

 • Hjälpen är ämnad för mindre bemedlade karlebybors barn under 16 år.
 • Hjälpen ges i form av bjudning, dekorationer och en gåva. Hjälpens totala värde uppgår till max hundra euro. Det som ges, saker och bjudning, försöker vi hålla ungefär lika för alla som får hjälp, men barnets ålder och antalet gäster på kalaset tas alltid i beaktande. Presentens värde är ca 15-20 euro och den ingår i den totala summan. Om man har två barn som firas under samma kalas, t ex tvillingar, får båda en egen gåva och den totala kostnaden får då uppgå till 120 euro.
 • Gåvan förs till familjens hem vid en separat överenskommen tidpunkt. Gåvan överlämnas av en styrelsemedlem från Onnea ry som kan komma med en annan frivillig.
 • En familj kan få hjälp med högst tre barns födelsedagskalas per år.
 • Hjälp beviljas på basen av ansökan. Ansökningarna behandlas så fort som möjligt efter att de kommit in, men senast före utgången på månaden innan födelsedagen.
 • Vi kontaktar alla som ansökt efter att beslut tagits i respektive fall.

Hur ansöker jag om hjälp?

Fyll i nedanstående ansökan om födelsedagshjälp senast i slutet av månaden innan födelsedagen.

Man kan tipsa oss om familjer som behöver hjälp, men helst med tillstånd från familjen. Lämna in ditt tips här.

Ansökan om födelsedagshjälp

Stjärnmärkta fält (*) är obligatoriska.

  Namn*

  Gatuadress*

  Postnummer och postanstalt*

  Telefon*

  E-post*

  Har familjen tidigare fått hjälp av Onnea ry för födelsedagar?*
  NejJa
  Om ja, när och för vem?

  Födelsedagens tidpunkt?*

  Födelsedagsbarnets ålder och kön? Berätta gärna om det finns något speciellt barnet tycker om (ex Frozen, Paw Patrol osv) eller vad barnet önskar sig i present.*

  Antalet gäster? Finns det allergier som behöver beaktas vid bjudningen?*

  Övrigt som du vill berätta?

  Den information du angett hemlighålls för utomstående. Onnea ry sparar inte hjälpsökandes personuppgifter.