Sök hjälp

Principerna för att bevilja födelsedagshjälp

 • Hjälpen är ämnad för mindre bemedlade karlebybors barn under 16 år.
 • Hjälpen ges i form av bjudning, dekorationer och en gåva. Hjälpens totala värde uppgår till max hundra euro. Det som ges, saker och bjudning, försöker vi hålla ungefär lika för alla som får hjälp, men barnets ålder och antalet gäster på kalaset tas alltid i beaktande. Presentens värde är ca 15-20 euro och den ingår i den totala summan. Om man har två barn som firas under samma kalas, t ex tvillingar, får båda en egen gåva och den totala kostnaden får då uppgå till 120 euro.
 • Gåvan förs till familjens hem vid en separat överenskommen tidpunkt. Gåvan överlämnas av en styrelsemedlem från Onnea ry som kan komma med en annan frivillig.
 • En familj kan få hjälp med högst tre barns födelsedagskalas per år.
 • Vi hjälper en födelsedag per två veckors period.
 • Hjälp beviljas på basen av ansökan. Ansökningarna ska lämnas ungefär två veckor före egen födelsedagsperioden börjar. Kolla datum för ansökningen i nedanstående tabell.
 • Vi kontaktar alla som ansökt så fort som möjligt efter att vi har gjort beslutet dvs. ungefär två veckor före födelsedagsperioden börjar.

När ska jag senast fyll i ansökan?

Tidpunkt av födelsedagen (födelsedagsperiod)Lämna ansökan senast
1.1. – 15.1.15.12.
16.1. – 31.1.31.12.
1.2. – 15.2.15.1.
16.2. – 28.2.31.1.
1.3. – 15.3.15.2.
16.3. – 31.3.28.2.
1.4. – 15.4.15.3.
16.4. – 30.4.31.3.
1.5. – 15.5.15.4.
16.5. – 31.5.30.4.
1.6. – 15.6.15.5.
16.6. – 30.6.31.5.
1.7. – 15.7.15.6.
16.7. – 31.7.30.6.
1.8. – 15.8.15.7.
16.8. – 31.8.31.7.
1.9. – 15.9.15.8.
16.9. – 30.9.31.8.
1.10. – 15.10.15.9.
16.10. – 31.10.30.9.
1.11. – 15.11.15.10.
16.11. – 30.11.31.10.
1.12. – 15.12.15.11.
16.12. – 31.12.30.11.

Hur ansöker jag om hjälp?

Fyll i nedanstående ansökan om födelsedagshjälp. Kolla datumen för att senast lämna ansökan i tabellen ovanför.

Man kan tipsa oss om familjer som behöver hjälp, men helst med tillstånd från familjen. Lämna in ditt tips här.

Ansökan om födelsedagshjälp

Stjärnmärkta fält (*) är obligatoriska.

  Namn*

  Gatuadress*

  Postnummer och postanstalt*

  Telefon*

  E-post*

  Har familjen tidigare fått hjälp av Onnea ry för födelsedagar?*
  NejJa
  Om ja, när och för vem?

  Födelsedagens tidpunkt?*

  Hur många år fyller födelsedagsbarnet? Barnets kön? Berätta gärna om det finns något speciellt barnet tycker om (ex Frozen, Paw Patrol osv) eller vad barnet önskar sig i present.*

  Antalet gäster (berätta antalet vuxna och barn separat om möjligt)? Finns det allergier som behöver beaktas vid bjudningen?*

  Övrigt som du vill berätta?

  Den information du angett hemlighålls för utomstående. Onnea ry sparar inte hjälpsökandes personuppgifter.